tbilisibusinesshub

"თბილისი ბიზნეს ჰაბი" გთავაზობთ ხარისხიან მთარგმნელობით მომსახურებას ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ და რუსულ ენებზე, რომელიც ორიენტირებულია თქვენი ბიზნესის მოთხოვნებზე.

ჩვენს მთარგმნელობით მომსახურებაში შედის:

   •    იურიდიული თარგმანი 

   •    ფინანსური თარგმანი 

   •    მარკეტინგული თარგმანი

   •    სამედიცინო თარგმანი 

   •    პროფესიონალური თარგმანი 

   •    სხვა თარგმანი

დაგვიკავშირდით